Regulamin płatności i dostawy

Regulamin płatności i dostawy

 1. Nasze meble dostarczane są do klienta w możliwie najkrótszym czasie od momentu złożenia zamówienia. 

 2. Meble wysyłamy firmą kurierską DHL lub dowozimy na stałych trasach własnym transportem według cennika jak dla przesyłek kurierskich.

 3. Koszt dostawy zależy od:

  1. Gabarytów przedmiotu

  2. Liczby zamówionych mebli

  3. Wybranego sposobu dostawy

  4. Wybranej formy płatności

 4. Cen wysyłki kurierskiej jednego krzesła 20 zł (2 krzesła - 40 zł, 3 krzesła 60 zł, 4 krzesła - 80 zł itd.)

 5. Koszt dostawy stołu uzależniony jest od jego wielkości.

  1. Dla stołów o długości przed rozłożeniem 160 cm koszt wynosi 100 zł, dla stołów o długości 200 cm - 150 zł, dla stołów o długości 250 cm - 250 zł. - Do kosztów dostawy stołów dębowych z litego drewna doliczane jest dodatkowe 70zł

 6. Uwaga! w przypadku, gdy adres dostarczenia przesyłki ulegnie zmianie, a dostawa jest w trakcie realizacji, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za przekierowanie przesyłki.

 7. Czas i godziny dostawy:

  1. Czas dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych i zależy od miejsca dostarczenia przesyłki oraz dostępności produktów.

  2. Przesyłki dostarczane są w godzinach od 9.00 do 16.00.

  3. W niektórych przypadkach czas dostarczenia przesyłki może ulec wydłużeniu na skutek zdarzeń losowych i znacznej odległości dostarczenia przesyłki

  4. Dostawa transportem firmowym odbywa się od poniedziałku do soboty w godzianach 6-22. Po zaplanowaniu trasy, odbiorca zostanie poinformowany o przewidywanym terminie i godzinie dostawy.

 8. Wnoszenie przesyłki

  1. Koszt przesyłki o wadze poniżej 30 kg i objętości 0,2 m3 obejmuje wniesienie do budynku (np. na piętro, pod drzwi mieszkania).

  2. W przypadku przesyłek o wadze powyżej 30 kg i objętości 0,2 m3 kurier nie ma obowiązku wnosić paczkę do budynku (np. na piętro, pod drzwi mieszkania). Obowiązek rozładunku i wniesienia przesyłki leży po stronie odbiorcy przesyłki.

  3. By zmienić adres dostarczenia przesyłki na inny niż podany w formularzu zamówienia, należy skontaktować się z Działem Obsługi. W przypadku, gdy adres dostarczenia przesyłki ulegnie zmianie, a dostawa jest w trakcie realizacji, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za przekierowanie przesyłki.

 9. Doręczenie przesyłki i obowiązki klienta:

  1. Przesyłka powinna zostać bezwzględnie sprawdzona przy kurierze. Jeśli zaistnieje którakolwiek z wymienionych poniżej sytuacji, odbiorca ma obowiązek żądać od kuriera spisania protokołu uszkodzenia paczki. Protokół będzie podstawą do wszczęcia procedury reklamacji.

  2. Należy zwracać uwagę na to, by opis uszkodzenia przesyłki był wyczerpujący.

  3. Zalecamy fotografowanie uszkodzeń na bieżąco. Fotografie winny być dołączone do protokołu reklamacyjnego.

  4. Sytuacje będące podstawą do złożenia reklamacji:

   1. Uszkodzone opakowanie - bezwzględnie należy zwracać uwagę, czy opakowanie nie jest uszkodzone.

   2. W przypadku, gdy opakowanie jest naruszone w jakikolwiek sposób, kurier musi wpisać ten fakt do protokołu reklamacyjnego (adnotacja z dokładnym opisem, jakiego typu i jak duże jest uszkodzenie: rozdarcie/ wgniecenie, ile ma cm).

   3. Paczka powinna być rozpakowana przy kurierze. Należy sprawdzić, czy na meblach nie ma żadnych widocznych uszkodzeń w postaci odpryśniętego lakieru, zarysowanego blatu, pęknięć itp.

   4. Adnotacja o uszkodzeniu zwartości paczki musi się znaleźć w protokole, z dokładnym opisem, jakiego typu i jak duże jest uszkodzenie (wgniecenie/wyszczerbienie/ułamanie, ile ma cm).

Logotypy